Persmededelingen Groen!

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 4 jaar 2 weken geleden

Omwoners bedot door toeristische luchthaven Deurne

do, 05/01/2017 - 17:01
Omwoners bedot door toeristische luchthaven Deurne05 jan, 2017 Lees voor

Ingrid Pira: "De CEO van de luchthaven van Deurne, Marcel Buelens, pakte uit met een recordaantal passagiers van 276.000 in 2016. De cijfers van december zijn echter niet te verifieren, wat betekent dat er volgens een vlugge rekensom in december 2016 22.000 passagiers moeten geweest zijn. Tot november 2016 waren er volgens de website van Antwerpairport in totaal immers slechts 254.000 passagiers. Buelens zal met veel overtuigend materiaal moeten komen om die 22.000 passagiers in december 2016 te verklaren".

Ingrid PiraVlaams parlementslid

We zien immers niet alleen dat het aantal passagiers vanaf september per maand daalt (23.450, 20.390 en 16.651 in resp. september, oktober en november 2016), de cijfers blijven ook telkens onder die van 2015 (24.460, 24.412 en 19.718 in resp. september, oktober en november 2015). Belangrijke indicator voor een heroplevende luchthaven is bovendien het aantal passagiers op lijnvluchten, maar ook daar zien we dat er naast een stagnatie in september, minder passagiers op lijnvluchten zijn in 2016 dan in 2015, zei Ingrid Pira woensdag.

“Nadat de luchthaven jarenlang niet rendabel bleek als zakenluchthaven en dus geen rol van betekenis heeft voor de Antwerpse economie, ziet het er dus naar uit dat ze ook als toeristische luchthaven geen overtuigende trends neerzet”, merkt Groen-parlementslid Ingrid Pira op: “Groen blijft erbij dat de omwonenden die sinds april 2015 meer lawaai, laagvliegende vliegtuigen en kerosinegeur te verwerken krijgener nooit voor gekozen hebben om in de buurt van een toeristische luchthaven te gaan wonen en dus bedot zijn”.

Bovendien is een luchthaven vlakbij zo’n dichtbebouwd gebied een anachronisme in een tijd waar overal elders in Europa stadsluchthavens verhuisden naar de periferie en er een luchthaven in de buurt is met bovendien rechtstreekse treinverbinding. Dat de huidige Vlaamse regering de deur openzette voor toeristische vluchten en de luchthaven daarbij subsidieert is voor Groen onbegrijpelijk. We vinden dat deze prachtige strategische plek die de verbinding maakt tussen stad en rand een veel toekomstgerichtere invulling verdient die de omgeving opwaardeert en zorgt voor duurzame werkgelegenheid.

Advies Raad van State meerwaardebelasting: “Inderdaad, geen haastwerk, wel operatie rechtvaardigheid in 2017”

vr, 30/12/2016 - 11:42
Advies Raad van State meerwaardebelasting: “Inderdaad, geen haastwerk, wel operatie rechtvaardigheid in 2017” 30 dec, 2016 Lees voor

De Raad van State is kritisch voor het CD&V-voorstel van meerwaardebelasting dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legde. Groen diende de tekst van CD&V in bij de Raad van State om het zo alvast door hen te laten evalueren. Ook de Raad van State wijst nu op de complexiteit van het voorstel. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Federaal fractieleider Kristof Calvo is niet verrast: “Het voorstel had enkele duidelijke tekortkomingen en daar wijst nu ook de Raad van State op. Dergelijke cruciale hervormingen voer je niet op 1 nacht door maar vragen om een doordachte aanpak. Maar dat betekent niet dat we nog jaren moeten wachten met onze fiscaliteit eerlijker te maken. Dit land snakt naar een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens om zo de lasten op arbeid te kunnen verlagen. Operatie rechtvaardigheid is en blijft voor ons de inzet voor 2017.”

Calvo: “Met dit advies in de hand kan CD&V en de hele regering samen met het parlement werk maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een groot draagvlak voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een duidelijke maatschappelijke en politieke meerderheid voor zo’n bijdrage. De overhaaste nachtelijke aanpak zorgde voor constructiefouten in het CD&V-voorstel. De tijd van haastwerk is voorbij. 2017 is het laatste jaar zonder verkiezingen. De regering moet haar campagnemodus verlaten en werk maken van operatie rechtvaardigheid.”

“Net zoals de hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting is dit voor Groen een absolute prioriteit in 2017. Operatie rechtvaardigheid is de inzet voor 2017. Partijen die daar echt werk van willen maken vinden in Groen een bondgenoot,” stelt Calvo.

 

Groen krijgt steun Vlaams parlement voor resolutie over screening op mucoviscidose

do, 22/12/2016 - 17:24
Groen krijgt steun Vlaams parlement voor resolutie over screening op mucoviscidose22 dec, 2016 Lees voor

Groen-parlementslid Elke Van den Brandt heeft de steun van het Vlaams parlement gekregen voor de resolutie die ze indiende over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening op mucoviscidose.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

In bijna alle Europese landen worden pasgeboren kinderen getest op de aandoening mucoviscidose. Er is een brede consensus over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening. Het voorstel van resolutie vraagt zo’n verplichting. Het voorstel werd samen met N-VA, CD&V, VLD en sp.a ingediend en wordt deze namiddag kamerbreed goedgekeurd in plenaire zitting.

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land en Europa. De aandoening treft ongeveer 1.300 mensen in België. Jaarlijks komen er een dertigtal nieuwe patiënten bij. De ziekte is aangeboren, maar niet altijd zichtbaar bij de geboorte van het kind. Een vroege vaststelling en behandeling zijn dan ook de belangrijkste factoren om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de nodige kwalitatieve zorg kan men terecht in referentiecentra. Om in aanmerking te komen voor een doorverwijzing naar de referentiecentra, is echter een neonatale screening nodig.

Tot op vandaag is mucoviscidose een ongeneeslijke aandoening waarbij we enkel de symptomen kunnen behandelen. Toch ziet de toekomst er, zeker voor de kinderen met muco die vandaag geboren worden, veelbelovend uit. De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd geneesmiddelen zullen gevonden worden die de ziekte kunnen behandelen.

“Kinderen moeten de beste behandeling krijgen. Nieuwe medicijnen geven nieuwe hoop en ook een vroege screening is daarbij heel belangrijk. Er zijn geen redenen meer om pasgeborenen niet te screenen op muco", zegt Elke Van den Brandt, die haar collega's dankt voor de steun aan de resolutie.

Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft

do, 22/12/2016 - 08:29
Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft22 dec, 2016 Lees voor

N-VA benoemt voormalig NMBS topman Marc Descheemaecker in de Raad van Bestuur van de NMBS. Groen-voorzitster Almaci: “De benoemingspolitiek van Bart De Wever is het lelijkste van wat politiek te bieden heeft. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Een gebuisde CEO laten ze nu schoonmoeder spelen. Politieke benoemingen staan haaks op de waarden en het soort politiek dat de burger van zijn/haar politici verwacht. De N-VA past opnieuw PS-praktijken toe en breekt haar verkiezingsbelofte. We moeten komaf maken met dergelijke oude politieke cultuur."

Ecolo-Groen hekelt de rol van de grootste Vlaamse partij N-VA. In hun verkiezingsprogramma van 2014 ging de N-VA nog vol in tegen het ‘geduw, getrek, geblokkeer, gemarchandeer en gekoeioneer om alle postjes mooi over de meerderheidspartijen te verdelen’. Kamerlid Stefaan Van Hecke: “Kracht van verandering is in praktijk ‘Kracht van benoeming’. De enige verandering is dat er nu ook N-VA'ers moeten worden benoemd op sleutelposities.”

“De raad van bestuur van de NMBS, De Lijn, BXL AirPort, GIMV. Descheemaecker stapelt zitjes in raden van besturen op alsof het Panini-stickers zijn,” stelt Almaci. “Bovendien stellen we ons ook vragen bij de verenigbaarheid van de verschillende functies. Deze regering moet zeker niet onderdoen voor de politieke benoemingscarroussels onder de regering Di Rupo, die zo werd bekritiseerd door N-VA.”

“Onaanvaardbaar”, vindt Stefaan Van Hecke. Ecolo-Groen stelt voor om definitief komaf te maken met de politieke inmenging bij topbenoemingen. “Laat los van de politieke kleur de kwaliteit doorslaggevend zijn. De beste man of vrouw op elke plaats. Niet de politieke kleur, maar de competentie als criterium.”

 

 

 

Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"

di, 20/12/2016 - 18:39
Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"20 dec, 2016 Lees voor

"Het is tekenend voor de regering-Bourgeois van N-VA, Open VLD en CD&V dat kmo's en gezinnen steeds het gelag betalen, en de hele grote verbruikers buiten schot blijven. Dit is geen wet van meden en perzen, maar een duidelijke keuze". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen in reactie op de nieuwe distributietarieven voor elektriciteit die dinsdag bekendgemaakt werden.

Johan DanenVlaams parlementslid

De stroomfactuur voor gezinnen en kmo's gaan omhoog, en die voor grote bedrijven omlaag. "De regering-Bourgeois kwam eerst met de Turteltaks, 100 euro extra voor een gemiddeld gezin. Het feit dat heel wat kosten doorgerekend worden in de distributienettarieven is een beslissing van de regering. Deze distributiefactuur betekent nog eens 50 euro extra voor een gezin met een doorsnee verbruik. De mensen zijn die hoge facturen beu. De elektriciteitsfactuur lijkt wel een tweede belastingsbrief. En ook het steeds maar doorschuiven van de zwarte piet is onaanvaardbaar", zegt Groen-parlementslid Johan Danen verontwaardigd.

"We hebben geen nood aan steeds hogere facturen. We verwachten daarentegen van de regering-Bourgeois dat ze komt met een doordacht Energiepact op lange termijn. Want zonder plan loopt de regering altijd achter, en komen de facturen steeds weer op het bord van de gewone gezinnen terecht", besluit Johan Danen.  

Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"

di, 20/12/2016 - 18:39
Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"20 dec, 2016 Lees voor

"Het is tekenend voor de regering-Bourgeois van N-VA, Open VLD en CD&V dat kmo's en gezinnen steeds het gelag betalen, en de hele grote verbruikers buiten schot blijven. Dit is geen wet van meden en perzen, maar een duidelijke keuze". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen in reactie op de nieuwe distributietarieven voor elektriciteit die dinsdag bekendgemaakt werden.

Johan DanenVlaams parlementslid

De stroomfactuur voor gezinnen en kmo's gaan omhoog, en die voor grote bedrijven omlaag. "De regering-Bourgeois kwam eerst met de Turteltaks, 100 euro extra voor een gemiddeld gezin. Het feit dat heel wat kosten doorgerekend worden in de distributienettarieven is een beslissing van de regering. Deze distributiefactuur betekent nog eens 50 euro extra voor een gezin met een doorsnee verbruik. De mensen zijn die hoge facturen beu. De elektriciteitsfactuur lijkt wel een tweede belastingsbrief. En ook het steeds maar doorschuiven van de zwarte piet is onaanvaardbaar", zegt Groen-parlementslid Johan Danen verontwaardigd.

"We hebben geen nood aan steeds hogere facturen. We verwachten daarentegen van de regering-Bourgeois dat ze komt met een doordacht Energiepact op lange termijn. Want zonder plan loopt de regering altijd achter, en komen de facturen steeds weer op het bord van de gewone gezinnen terecht", besluit Johan Danen.  

Minder zwerfvuil door afvalzakken per stuk te verkopen

ma, 19/12/2016 - 11:42
Minder zwerfvuil door afvalzakken per stuk te verkopen Lees voor

Op voorstel van Heidi Schuddinck, oppositieraadslid voor Groen, gaat stad Zottegem voortaan huisvuilzakken per stuk verkopen. Dat moet zwerfvuil tegengaan.

"De stad moet oog hebben voor de noden van mensen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden", vindt Heidi. "Het aanbieden van huisvuilzakken per stuk past in dat opzet. Een volledige rol is voor sommige mensen immers een serieuze hap uit hun budget. Voortaan kunnen ze die aankoop spreiden en afstemmen op hun nood."

Door afvalzakken per stuk te verkopen, hoopt Zottegem zwerfvuil tegen te gaan en mensen bewuster te doen omgaan met afval. 

Heidi Schuddinck Feiten
 • 19 dec 2016
 • Zottegem
Andere realisaties
 • Joost Venken

  Groen schepen en huisarts Toon Hermans (60) maakte op dinsdag 28 januari 2014 zijn laatste gemeenteraad mee. Sinds 1994 was hij schepen in Hasselt. Joost Venken wordt zijn opvolger.

  Meer
 • Erwin Goethals

  Groen schepen Erwin Goethals uit Maldegem is trots op de sociale en milieuvriendelijke fiscale hervorming die mét Groen in het bestuur doorgevoerd werd. Zowel Erwin als zijn groene collega en ocmw-voorzitter Stefaan Standaert maakten van het groene én het sociale een punt tijdens de vorming van het bestuursakkoord.

  Meer
 • Jenne Meyvis

  Raap je zwerfvuil op, ruim je sneeuw, wied je onkruid op straat of ga je huisvuil gaat sorteren op het containerpark, dan kan je daar voortaan voor beloond worden in Hemiksem

  Meer
 • Tom Roovers

  De openbare netheid in Tienen laat te wensen over: vooral de omgeving van glasbollen en bankjes in de binnenstad worden door enkelen bijna dagelijks gebruikt als stortplaats. In de stadsrand bevuilen verlaten mobilhomes, roestende opslagtanks, grasmaaiers en wasmachines de natuur én het uitzicht. Schepen voor Afvalbeleid en Milieu Tom Roovers wil het imago van de stad oppoetsen.

  Meer
Meer realisaties

Binnenlandminister Jambon (N-VA) heeft maandag in de onderzoekscommissie een en ander uit te leggen

zo, 18/12/2016 - 10:54
Binnenlandminister Jambon (N-VA) heeft maandag in de onderzoekscommissie een en ander uit te leggen18 dec, 2016 Lees voor

“Als Bart De Wever inderdaad aanwezig was op een vergadering met politieverantwoordelijken over de communicatie met de verbindingsofficier in Turkije, is dat heel bizar”.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Dat zegt Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke in reactie op het bericht dat de N-VA-voorzitter deelnam aan een crisisvergadering op het kabinet van Binnenlandse zaken met politieverantwoordelijken over de foutgelopen communicatie tussen Turkije en België. Kort daarna beschuldigde de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de verbindingsofficier in Turkije, Sébastien Joris, van zware fouten.

“Dat de minister van Binnenlandse zaken de politieverantwoordelijken samenroept is perfect normaal. Het kan ook een toeval van de kalender zijn dat De Wever die dag op het kabinet van Jambon was. Maar als de N-VA-voorzitter aan tafel zat op het moment dat de minister crisisoverleg houdt met de hoogste politieverantwoordelijken, is dat niet normaal. Een partijvoorzitter heeft daar geen enkel rol te spelen. We veroordelen dat en we zullen minister Jambon daar maandag in de onderzoekscommissie verder over ondervragen”, besluit Van Hecke.

Dienst Vreemdelingenzaken is een boeltje geworden onder Francken

do, 15/12/2016 - 13:06
Dienst Vreemdelingenzaken is een boeltje geworden onder Francken15 dec, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert scherp op het nieuws over het slecht functioneren bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en vraagt de verantwoordelijken te horen in de Kamer . Met name het gebrek aan prioriteit bij DVZ op vlak van humanitaire visa stoot tegen de borst. “Staatssecretaris Francken (N-VA) zou beter de problemen bij DVZ aanpakken in plaats van een oorlog te voeren met alle mogelijke juridische instanties. Het basisprobleem van humanitaire visa voor mensen uit Aleppo ligt dus niet bij de rechters, maar bij het gebrekkig functioneren van DVZ. En dat is de verantwoordelijkheid van Francken, die liever poseert in een leeg kabinet dan doet waarvoor hij wordt betaald: zijn administratie op orde krijgen”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Uit verschillende rapporten van de federale ombudsman blijkt Dienst Vreemdelingenzaken één van de slechtst werkende federale administraties te zijn. Een maand geleden nog publiceerde de federale ombudsdienst een kritisch rapport over de strenge manier waarop DVZ verblijfsaanvragen om medische reden behandelt. Het kan niet verbazen dat DVZ in de top 3 staat van administraties waar het meest klachten over zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) was de slechte kwaliteit en de traagheid van DVZ beu, en besloot in het geval van de Syrische familie in Aleppo in hun plaats te oordelen. “Francken schiet nu al weken op de rookdetector in plaats van de brand zelf aan te pakken. De mensen van DVZ werken hard, maar er rijzen vragen over hun prioriteiten. Dat moet zo snel mogelijk opgehelderd worden in het parlement”, oordeelt De Vriendt.

Intussen woedt de oorlog in Aleppo in alle hevigheid en zijn humanitaire visa meer dan ooit een manier om mensen legaal een veilig toevluchtsoord te bieden. “Veel van de mensen die bij ons een humanitair visum aanvragen zitten in een levensbedreigende situatie. Drie tot zes maanden wachten is dan geen optie. Welk signaal geef je aan oorlogsvluchtelingen als de legale routes niet naar behoren functioneren? Dan duw je ze in de armen van mensensmokkelaars, met alle gevolgen van dien”, besluit De Vriendt.

 

Bronnenvermelding: het artikel van Pieter Stockmans van MO*, te raadplegen via deze link: http://www.mo.be/nieuws/vn-waarschuwen-voor-executies-aleppo-belgi-aan-syrisch-gezin-wacht-nog-drie-maanden

 

Meer dan 240.000 dieren gebruikt voor dierproeven, het Vlaams parlement moet ingrijpen

do, 15/12/2016 - 13:02
Meer dan 240.000 dieren gebruikt voor dierproeven, het Vlaams parlement moet ingrijpen15 dec, 2016 Lees voor

Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan 150.000 knaagdieren gebruikt om proeven op uit te voeren. Ook op 1.859 honden en katten werden experimenten uitgevoerd in 2015. Het totaal aantal dieren ligt officieel op 241.221. "Dat officiële cijfer is veel indrukwekkender dan wat men doorgaans denkt", zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

Caron dient een voorstel van resolutie in om de praktijk waar mogelijk af te bouwen. “De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Het Vlaams parlement moet vragen dat de bedrijven en universiteiten veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Mijn resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar het voorbeeld van wat men in Nederland voorstelt. Concreet vragen we dat de Vlaamse regering een taks op dierenproeven invoert. Met de opbrengst daarvan financieren we een fonds dat alternatieven voor de dierenproeven op punt stelt”.

Cijfers

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt in meer dan 120 erkende laboratoria  .  Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren. Daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen (zie bijlage 1 hieronder voor de volledige cijfers).

In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). De laboratoria gebruiken jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.

Concreet gaat bijvoorbeeld over het gebruik van apen voor onderzoek naar complexe hersenfuncties. Paarden gebruikt men onder meer voor het testen van orthopedische technieken en implantaten en het testen van vaccins. Honden worden gebruikt om medicijnen te testen.

“Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren, honden en paarden,” zegt Bart Caron. “Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit schandalig zijn.

Kamerbreed

"De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren. Mijn voorstellen staan niet haaks op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA), ze liggen in het verlengde ervan", zegt Caron. "Maar met mijn resolutie kunnen we deze legislatuur ook in de feiten een heel stuk verder springen in de gezamenlijk strijd tegen dierenleed. Ik zal mijn resolutie dan ook voorleggen aan alle democratische partijen in het Vlaams Parlement en ik hoop dat we zo de eerste stap kunnen zetten.”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt al sinds zijn aantreden aan een Vlaams proefdierencomité op te richten en alternatieven promoten. Dat is de uitwerking van Europese Richtlijn 2010/63/EU, die al 6 jaar oud is. Bart Caron: "Groen reikt de minister de hand om sneller werk te maken van die acties die Europa vraagt. Maar wij vragen om ook verder te gaan dan het wettelijke minimum. In Nederland is de regering voorstander van een ‘afbouwschema voor dierproeven’. We moeten ook in Vlaanderen een Fonds voor Proefdiervrij Onderzoek oprichten en een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden voor alle proeven op gewervelde dieren.”

Vlaanderen moet ook moeten toetreden tot het virtuele netwerk voor proefdiervrije innovaties, dat Nederland wil oprichten. Bart Caron: “Het is belangrijk expertise over de landsgrenzen heen uit te wisselen, zodat nieuwe alternatieven snel de weg vinden naar de wetenschappelijke praktijk.”

Overzicht van het aantal gebruikte proefdieren in 2014 en 2015: https://www.lne.be/cijfers-en-statistieken-dierenwelzijn

Aleppo: "België moet Iran en Rusland op matje roepen"

do, 15/12/2016 - 12:55
Aleppo: "België moet Iran en Rusland op matje roepen"14 dec, 2016 Lees voor

Groen roept de federale regering op om een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van de gruweldaden die in Oost-Aleppo plaatsvinden. “Terwijl er in Oost-Aleppo in de feiten een slachtpartij aan de gang is, durft de Belgische regering geen standpunt in te nemen. De wanpraktijken van het regeringsleger van Assad worden ondersteund door Rusland en Iran. Waarop wachten we om hen op het matje te roepen zoals Nederland vandaag besliste te doen? En waarop wachten we om de ergste humanitaire noden in de regio te ledigen?”, vragen Meyrem Almaci (voorzitster Groen) en Wouter De Vriendt (kamerlid Groen) zich af.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid


Vele organisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben melding gemaakt van de executie van tientallen burgers door het regeringsleger van Assad in Oost-Aleppo. Almaci betreurt dat er vanuit België amper een reactie komt. “De internationale gemeenschap heeft hier een loodzware verantwoordelijkheid. Het wordt tijd dat België samen met andere Europese landen aan de kar trekt en een duidelijk signaal geeft aan Rusland en Iran, die Assad en zijn wanpraktijken ondersteunen. Het kan toch niet dat we werkloos toekijken hoe Assad zijn eigen bevolking uitmoordt? Een verstrenging van de sancties tegen Rusland en Iran willen we overwegen”, stelt Almaci.

Groen wil ook dat de Belgische regering doet wat het kan om het oprichten van een humanitaire corridor en het evacueren van burgers in acuut levensgevaar te bespoedigen. De Vriendt: “Een humanitaire corridor is nodig om zoveel mogelijk burgers uit Oost-Aleppo in veiligheid te brengen. Waar wacht België op om logistieke ondersteuning te bieden? Waar wacht België op om een fair deel van die mensen op z’n minst tijdelijk op te vangen? We kunnen wel degelijk iets doen”, stelt De Vriendt. Hij hekelt de passieve houding van de regering: “Terwijl in Oost-Aleppo alles in brand staat is onze regering vooral bezig met het juridisch aanvechten van 1 humanitair visum. Cynischer kan het niet. Dit is overduidelijk een oorlogssituatie. Help die mensen in plaats van tot in het oneindige te procederen.”

Saeftinghedok: Onderzoek een scenario van 'samenwerking met de Rotterdamse haven'

di, 13/12/2016 - 17:10
Saeftinghedok: Onderzoek een scenario van 'samenwerking met de Rotterdamse haven'13 dec, 2016 Lees voor

De Vlaamse regering roept iedereen op om alternatieven te formuleren voor het nieuwe Saeftinghedok. Dat dit debat nu ten gronde kan gevoerd worden is een hele goede zaak. Groen vraagt immers al jaren om de efficiëntie van deze mega-investering tegen het licht te kunnen houden.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

Wouter Van Besien: “Onze basiskritiek op het Saeftinghedok is heel simpel:  het dok brengt te veel vrachtwagens op de baan en het zal te weinig jobs opleveren. De jobcreatie en de meerwaardecreatie van containertransport ligt heel laag, blijkt uit internationale studies. Het neemt wel heel veel ruimte in. Die bijkomende containers moeten, eens aangemeerd in Antwerpen, natuurlijk ook nog op hun bestemming geraken. Dat gebeurt dan veel te vaak via vrachtwagens. De files rond Antwerpen zijn al gigantisch, en zouden met het Saeftinghedok alleen nog toenemen", zegt Van Besien. "Prioriteit geven aan nieuwe industrie zou veel interessanter en toekomstgerichter zijn voor onze economie. Dat levert meer jobs op dan containervervoer, en heeft minder ruimte nodig", legt Van Besien uit.

De Vlaamse regering liep met dit dossier steeds opnieuw vast in procedurebetwistingen. Gelukkig wordt nu gekozen voor een meer open en op participatie gerichte aanpak. "Een piste die zeker moet onderzocht worden is een structurele samenwerking met de haven van Rotterdam. De meedogenloze concurrentie tussen die twee havens leidt tot een overcapaciteit van containerinfrastructuur. "We stevenen af op lege dokken en verloren overheidsgeld. Het moet anders. Groen stelt concreet voor om een scenario ‘samenwerking Rotterdam’ mee in de afwegingsstudie op te nemen.  Een goede samenwerking met een logische taakverdeling kan leiden tot een sterkere marktpositie voor beide havens. Het zal bovendien zorgen voor een rationeler ruimtegebruik. De samenwerkingsbereidheid tussen de Gentse haven en de Zeelandhaven kan daarvoor als lichtend voorbeeld gelden. Daar is bewezen dat samenwerking kan", besluit Groen-parlementslid Van Besien.

Crevits moet meer ondersteuning geven voor invoering M-decreet

vr, 09/12/2016 - 09:35
Crevits moet meer ondersteuning geven voor invoering M-decreet09 dec, 2016 Lees voor

“Wij blijven voorstander van het recht op inclusief onderwijs waardoor leerlingen met een beperking of leerstoornis zich kunnen inschrijven in een gewone school. Ook leefbaar buitengewoon onderwijs moeten blijven bestaan. Maar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet wel voor voldoende ondersteuning voor de scholen zorgen”, reageert Groen-parlementslid op de frustraties bij leerkrachten en ouders over de financiële ondersteuning van het M-decreet.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Het inclusief onderwijs is bepaald door het VN-verdrag dat we ratificeerden. “Maar al van bij de invoering drukten we de Vlaamse regering op het hart dat inclusief onderwijs niet mogelijk is zonder voldoende ondersteuning. Dat onderstrepen de alarmkreten uit het veld. Minister Crevits moet dit dringend aanpakken, want anders hypothekeert ze het project van inclusief onderwijs”, legt Meuleman uit. “We vragen dus dat de minister dringend naar het parlement komt met een model dat scholen en leerlingen met een beperking via rugzakfinanciering beter ondersteunt. De middelen moeten naar het kind en naar de werkvloer, in de klas zelf, en niet naar overkoepelende structuren”, benadrukt Elisabeth Meuleman.

Crevits moet meer ondersteuning geven voor invoering M-decreet

vr, 09/12/2016 - 09:35
Crevits moet meer ondersteuning geven voor invoering M-decreet09 dec, 2016 Lees voor

“Wij blijven voorstander van het recht op inclusief onderwijs waardoor leerlingen met een beperking of leerstoornis zich kunnen inschrijven in een gewone school. Ook leefbaar buitengewoon onderwijs moeten blijven bestaan. Maar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet wel voor voldoende ondersteuning voor de scholen zorgen”, reageert Groen-parlementslid op de frustraties bij leerkrachten en ouders over de financiële ondersteuning van het M-decreet.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Het inclusief onderwijs is bepaald door het VN-verdrag dat we ratificeerden. “Maar al van bij de invoering drukten we de Vlaamse regering op het hart dat inclusief onderwijs niet mogelijk is zonder voldoende ondersteuning. Dat onderstrepen de alarmkreten uit het veld. Minister Crevits moet dit dringend aanpakken, want anders hypothekeert ze het project van inclusief onderwijs”, legt Meuleman uit. “We vragen dus dat de minister dringend naar het parlement komt met een model dat scholen en leerlingen met een beperking via rugzakfinanciering beter ondersteunt. De middelen moeten naar het kind en naar de werkvloer, in de klas zelf, en niet naar overkoepelende structuren”, benadrukt Elisabeth Meuleman.

Commissie sociale zaken adviseert CETA te verwerpen

do, 08/12/2016 - 15:41
Commissie sociale zaken adviseert CETA te verwerpen08 dec, 2016 Lees voor

De commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement keurde deze ochtend een adviesrapport goed waarin de commissie Internationale Handel van het EP gevraagd wordt het Europees-Canadees vrijhandelsakkoord CETA niet goed te keuren. Europees parlementslid Bart Staes, zelf rapporteur voor advies namens de commissie Leefmilieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), reageert verheugd: “Eindelijk een signaal van politieke moed en gezond verstand. Ook ik adviseer mijn collegae om tegen CETA te stemmen om zeer inhoudelijke en niet ideologische redenen. Mijn advies werd deze week aan de collega's van de milieucommissie overgemaakt. Die stemming vindt plaats op 12 januari 2017.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes toetst in zijn ontwerpadvies CETA aan de eerder goedgekeurde resolutie van de milieucommissie en komt tot de vaststelling dat CETA op een hele reeks punten niet voldoet aan de eisen die de milieucommissie in april 2015 stelde ten aanzien van internationale handelsverdragene over TTIP.

Staes: "Zelfs Handelscommissaris Malmström gaf vorige week in het Europees Parlement toe dat de beloften omtrent meer werkgelegenheid als gevolg van CETA heel moeilijk meetbaar zijn, vanwege de ingewikkelde processen rond globalisering. Nochtans zijn economische groei en werkgelegenheid precies het unique selling point van dit soort handelsverdragen. Bovendien bestaan er studies, zoals die van de Amerikaanse Tufts university, die aantonen dat handelsverdragen als CETA en TTIP, net 200.000 jobs zullen doen verdwijnen in Europa. Dit soort handelsverdragen zullen de negatieve kanten van globalisering niet doen verdwijnen maar ze juist accentueren.”

De motivatie van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken om CETA te verwerpen vindt u hier.

Staes wijst er nog op dat hij het eens is met Waals premier Magnette dat de Belgische regering de belofte moet nakomen om CETA juridisch te toetsen, in het bijzonder het private arbitragemechanisme ICS bij het Europees Hof van Justitie.
In de kijker

Zara-groep betrapt op ‘fiscaal shoppen’

do, 08/12/2016 - 15:37
Zara-groep betrapt op ‘fiscaal shoppen’08 dec, 2016 Lees voor

De Spaanse kledinggigant Inditex, moederbedrijf van onder andere Zara, Massimo Duti en Pull&Bear, ontweek tussen 2011 en 2014 naar schatting 585 miljoen euro belasting door gebruik te maken van verschillende belastingparadijzen zoals Nederland, Ierland en Zwitserland. Naar schatting 380 miljoen euro van dit belastingvoordeel behaalde Zara door het dochterbedrijf dat eigenaar is van de merken die Zara verkoopt, in Nederland te vestigen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement die eerder dit jaar ook studies over belastingontwijking door IKEA en BASF liet uitvoeren.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Dit is na IKEA en BASF het derde rapport waarmee we laten zien hoe goed multinationals, van welke nationaliteit ook, zijn in het ontwijken van belastingen. Zij betalen via fiscale spitstechnologie amper of zeer weinig belastingen, daar waar KMO's, eenmansbedrijven, zelfstandige ondernemers én mensen in loondienst allemaal meer dan 30% belasting betalen. Een zelfstandige meubelmaker uit Antwerpen kan door dit soort van fiscale scherpslijperij niet eerlijk concurreren met IKEA. Een klein confectiebedrijf uit West-Vlaanderen kan zo niet concurreren met het moeder bedrijf van ZARA.”

Staes benadrukt dat deze multinationals belastingen ontwijken met volstrekt legale middelen: “Dat is dan ook net het probleem: de politieke onwil bij sommige Europese regeringen om méér fiscale rechtvaardigheid in Europa tot stand te brengen. Zo heb je iemand als Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem - een Nederlandse sociaaldemocraat nota bene – die een rechtvaardiger Europees belastingklimaat blokkeert door bepaalde voorstellen in de Ecofin tegen te houden. Telkens als de belastingstrategie van een multinational onder de loep genomen wordt, blijkt net Nederland hét paradijs om belastingen te drukken én tegelijk legt dezelfde Dijsselbloem een aan de bedelstaf geraakt land als Griekenland besparingen op. En dan verbaasd zijn over het groeiende euroscepticisme?!”   

Staes: “Dit soort onwenselijke belastingconstructies verzwakken ook de publieke inkomsten in landen als Griekenland die de Eurogroep telkens bekritiseert omdat ze de begroting niet op orde zouden hebben. Maar als je Europese begrotingsafspraken hebt, moet je landen ook met Europese afspraken over winstbelasting in staat stellen om voldoende belasting van multinationals te innen.”

Staes stelt dat de oplossingen nochtans heel simpel zijn: “Een gecoördineerde aanpak van belastingontwijking in Europa zodat een bedrijf belasting betaalt daar waar het winst maakt. Elk Europees bedrijf 25% vennootschapsbelasting op die winsten en automatische uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen belastingdiensten van de lidstaten. Maar neen, wat doen landen als België, Ierland, het VK en Hongarije? Ze kondigen allemaal aan dat ze de vennootschapsbelasting gaan verlagen. Ze voeren de fiscale oorlog tegen elkaar nog een beetje op. Wie is het slachtoffer? Bijvoorbeeld de mensen in de zorg en het onderwijs, bij het openbaar vervoer, waar regeringen voortdurend meer moeten besparen. Het is een perverse logica die Europa langzaam maar zeker kapot maakt.”

Staes: “Ondanks alle maatregelen om de ergste vormen van belastingontwijking aan te pakken, blijft de kern van het probleem bestaan: landen concurreren elkaar weg met lage tarieven en speciale belastingvoordeeltjes. Multinationals plukken er de vruchten van terwijl de belastingen daardoor steeds meer door werknemers, consumenten en kleine bedrijven moet worden opgebracht. Ondertussen profiteren multinationals wél volop van infrastructuur zoals wegen en onderwijs die met publiek geld zijn betaald.”

Het uitgebreide onderzoek is beschikbaar op de website van de Groenen in het Europees Parlement en vindt u hier: www.greens-efa.eu/tax-shopping-16316.html

Brussels Airport moet zich een goede buur tonen en zich inschakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel

wo, 07/12/2016 - 13:34
Brussels Airport moet zich een goede buur tonen en zich inschakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel07 dec, 2016 Lees voor

Nadat Brussels Airport iedereen uitnodigde om deel te nemen aan ‘Forum 2040’, een open en gestructureerde dialoog over de uitbreiding van de luchthaven, kaatst Groen de bal terug. “Groen nodigt Luchthaven Zaventem uit zich in te schakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel, en in permanente dialoog te treden om zo de levenskwaliteit van alle omwonenden te garanderen.” Dat zeggen de Groene mandatarissen Anne Dedry (federaal), Tie Roefs (provincie Vlaams-Brabant), An Moerenhout (Vlaams parlementslid) en Elke Van den Brandt (Vlaams parlementslid uit Brussel) in een gemeenschappelijke persmededeling.

Tie RoefsGedeputeerde Anne DedryFederaal parlementslid An MoerenhoutVlaams parlementslid Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Groen wil dat Brussels Airport zich engageert om een faire bijdrage aan de leefbaarheid van de regio en de internationale klimaatdoelstellingen te leveren. “Er moet een plafond komen op de uitstoot van CO2 en ultra-fijnstof voor alle activiteiten op de luchthaven. De uitbaters moeten zich proactief inschakelen in de klimaatdoelstellingen.”

De partij gelooft dat een sterk draagvlak voor de luchthaven bij omwonenden er enkel kan komen indien de uitbaters van de luchthaven rekening houden met de levenskwaliteit van de omwonenden. “De bijkomende activiteiten kunnen niet leiden tot meer geluidshinder. Daartoe moeten alle luidruchtige vliegtuigen geweerd worden en moet Brussels Airport zich houden aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Groen wil ook een verlening van het nachtsegment, dit wil zeggen dat de regeling voor nachtvluchten zal gelden van 22 uur tot 7 uur in plaats van 23 uur tot 6 uur zoals nu. “Het is van groot belang dat de slaap van de inwoners van de overvlogen gemeenten wordt gegarandeerd. Een geluidsarme nacht is een belangrijk onderdeel om de leefbaarheid van de regio rondom de luchthaven te behouden.”

Daarnaast wil Groen dat Brussels Airport zich als een respectvolle buur gedraagt en in dialoog treedt met de omwonenden van de luchthaven en de inwoners van de gemeenten die overvlogen worden. “Er moet een onafhankelijk permanent overlegorgaan komen waarin inwoners van de overvlogen gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast moet de luchthaven een isolatieprogramma opstarten zodat omwonenden hun woning degelijk kunnen laten isoleren”, zeggen de Groen-mandatarissen. Tot slot wil Groen dat er wordt ingezet op meer duurzame vervoersmodi in plaats van op meer vliegbewegingen. “Kortere vluchten moeten plaats maken voor (internationaal) treinverkeer en al het verkeer van en naar de luchthaven zou in de toekomst uit minimaal de helft duurzaam transport moeten bestaan”, besluit de Groenen.

Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant

Anne Dedry, federaal parlementslid

An Moerenhout, Vlaams parlementslid

Elke Van den Brandt, Vlaams parlementslid uit Brussel

Transparantieregister militaire aankopen nodig om nieuw Agusta-schandaal te vermijden

wo, 07/12/2016 - 11:34
Transparantieregister militaire aankopen nodig om nieuw Agusta-schandaal te vermijden07 dec, 2016 Lees voor

Vandaag worden in de Kamer hoorzittingen georganiseerd over de transparantieregisterwet van Wouter De Vriendt (kamerlid Groen) en Benoit Hellings (kamerlid Ecolo). Het gaat om een wetsvoorstel dat dient om het lobbywerk rond legeraankopen uit de schemerzone te halen. “Ons land bleek in het verleden kwetsbaar voor gelobby en beïnvloeding vanuit de sector, denk maar aan het Agusta-corruptieschandaal uit de jaren negentig. Er is veel meer transparantie nodig, en een transparantieregister is daarvoor een concrete oplossing”, aldus De Vriendt. Ecolo-Groen rekent erop dat ook parlementsleden van de meerderheid het belang van transparantie inzien en het voorstel uiteindelijk zullen steunen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Nu er opnieuw stevige defensie-aankopen op til staan, onder andere met de vervanger van de F-16 gevechtsvliegtuigen, wil De Vriendt absoluut een Agusta-bis voorkomen. “We willen alle betrokken ministers, parlementsleden, medewerkers, en alle ambtenaren van overheidsdiensten die bij defensieaankopen van meer dan anderhalf miljoen euro betrokken zijn, verplichten om hun contacten met lobbyisten te registeren. Elk telefoontje, elke relatiegeschenk, elke uitnodiging, elke e-mail moet binnen de vijf werkdagen in een transparantieregister terecht komen”, aldus De Vriendt. Verder wil Ecolo-Groen ook optreden tegen lobbyisten die misleidende informatie verspreiden, of die geld en/of geschenken aanbieden aan betrokkenen.

De Vriendt laat zich inspireren door de VS, Canada, het Europees Parlement en Schotland. “Het zou naïef zijn om niets te doen. Verschillende bedrijven die meedingen naar de opvolger van de F-16 hebben op vlak van lobbyisme en zelfs omkoping boter op het hoofd. Ons voorstel is in het voordeel van de regering. Een transparantieregister helpt om de objectiviteit van aankoopbeslissingen aan te tonen. Dat is een kwestie van modern, transparant en goed bestuur. De tijdsgeest is veranderd, het is logisch dat mensen willen weten of hun belastinggeld correct en efficiënt besteed wordt”, besluit De Vriendt.

Wouter De Vriendt houdt overigens zelf al een tijd een transparantieregister bij. Zie https://www.groen.be/dossiers/vervanging-f-16-gevechtsvliegtuigen/page/0/11

Stijging laagpresteerders in onderwijs is schrikwekkend

di, 06/12/2016 - 14:00
Stijging laagpresteerders in onderwijs is schrikwekkend06 dec, 2016 Lees voor

Vandaag stelde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de resultaten voor van PISA 2015. “De hoge scores van onze vijftienjarigen in het PISA-onderzoek zijn een hart onder de riem van onze leerlingen en leerkrachten”, zegt Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en onderwijsdeskundige van Groen. "Ze tonen aan dat onze scholen iedere dag het beste van zichzelf geven voor onze leerlingen. Toch worden de puike resultaten van de gemiddelde Vlaamse leerling overschaduwd door de forse toename van het aantal leerlingen dat het minimale niveau niet meer haalt. Dit is de zoveelste wake-up call voor minister Crevits om meer op haar strepen te staan in haar centrumrechtse regering”, zegt Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“De stijging van het aandeel laagpresteerders ten opzichte van 2006 is schrikwekkend: van 11,6% naar iets meer dan 17%. Wanneer één op zes leerlingen niet het niveau behaalt om op eigen benen te staan, dan is dit een schandvlek voor Vlaanderen. PISA bewijst dat de kansen van zwakkere en sociaal achtergestelde leerlingen op grote schaal worden gehypothekeerd.”

Meuleman legt uit: “De PISA-resultaten zijn het gevolg van het non-beleid van deze en de vorige Vlaamse regering. Onderzoekers trekken reeds jaren aan de alarmbel. Hun analyse wordt gedeeld door alle stakeholders in het onderwijs. Maar de regering blijft besparen en heeft het gelijke onderwijskansenbeleid stilzwijgend doodverklaard. De sociale dimensie van het Vlaams onderwijsbeleid is de laatste 6 jaar helemaal verwaterd.”

“Dat de zogenaamde ‘modernisering’ van het secundair onderwijs geen antwoord zal bieden op deze problemen, verontrust ons het meest”, zegt Meuleman. Er komt geen brede eerste graad, er is geen sprake meer van afschaffing van de beschotten tussen ASO-TSO-BSO, en de minister pleit openlijk voor het behoud van een aantal ‘basisopties’ vanaf 12 jaar. “Welk toekomstperspectief geeft de minister aan de vele duizenden jongeren die met een hele dunne rugzak aan hun toekomst moeten bouwen? Wij vragen dat de regering de negatieve resultaten van PISA ernstig neemt en investeert in de meest kwetsbare groep leerlingen.”

"Als Crevits de pluim op haar hoed wil steken van de Vlaamse leerlingen die wereldtop zijn dan moet ze ook de verantwoordelijkheid nemen voor die zorgwekkende toename van laagpresteerders", besluit Elisabeth Meuleman.

Nu betonstop concreet maken in de lijst van woonuitbreidingsgebieden

do, 01/12/2016 - 10:40
Nu betonstop concreet maken in de lijst van woonuitbreidingsgebieden01 dec, 2016 Lees voor

De Vlaamse Regering heeft dan toch een beslissing genomen rond het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de betonstop. In de beslissing staat ook dat er onbebouwde woonuitbreidingsgebieden – reservegebieden die in de jaren ’70 kwistig op de gewestplannen werden getekend – zullen geschrapt worden. Een aanhoudende vraag van Groen-parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

 
Ingrid Pira : “het goede nieuws is dat de Vlaamse Regering onbebouwde woonuitbreidingsgebieden wil schrappen. Het slechte nieuws is dat Schauvliege dat al zegt sinds mei 2015 en treuzelt om de concrete lijst met te schrappen woonuitbreidingsgebieden kenbaar te maken. We willen nu eindelijk weten hoeveel van de 12.000 ha onbebouwde woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Vele steden en gemeenten die open ruimte willen bewaren willen daar eindelijk duidelijkheid rond”.
 
Tot wanneer dat duidelijk is vraagt Groen in een resolutie die momenteel ter stemming voorligt in het Vlaams Parlement (zie bijlage) een moratorium op de onbebouwde woonuitbreidingsgebieden. In het gewone woongebied is er trouwens volgens vele studies nog plaats genoeg om de toekomstige bevolkingstoename op te vangen. Ingrid Pira : “als de regering het meent met de betonstop en een ommekeer wil in de verdere verkaveling van natuur- en landbouwgebied zet ze nu een moratorium op de woonuitbreidingsgebieden. Het is nu het moment voor minister Schauvliege om te tonen dat ze het meent met de betonstop. Ze heeft een unieke gelegenheid om de fouten van de jaren ’70 recht te zetten.”