Persmededelingen Groen!

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 4 jaar 2 weken geleden

Schrikbarend dat N-VA principes jeugdsanctierecht verlaat

do, 29/09/2016 - 07:51
Schrikbarend dat N-VA principes jeugdsanctierecht verlaat29 sep, 2016 Lees voor

"De bedoeling van het jeugdsanctierecht moet zijn om kinderen weer op het rechte pad te brengen en de schade bij het slachtoffer te herstellen, niet hoe de overheid lekker fors kan straffen".

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

"Dat is bekend als de ‘herstelgerichte visie’ op het jeugdsanctierecht. Dat staat trouwens ook zo in de regeerakkoorden die N-VA sloot met coalitiepartners Open VLD en CD&V. Dat de N-VA deze principes nu verlaat, is schrikbarend”, reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt donderdagochtend meteen op het laatste idee van de N-VA.

“De N-VA zegt zelf dat er meer wetenschappelijke onderbouw nodig is. Daarmee negeert ze de studies die bestaan, maar niet in haar kraam passen. De experten zijn het eens dat, zolang de hersens van kinderen nog niet volgroeid zijn, er een andere aanpak nodig is dan volwassenen. Groen pleit daarom net om jongvolwassenen mee op te nemen onder de principes van het jeugdrecht in plaats van het omgekeerde. Groen staat hier dus lijnrecht tegenover N-VA. Als dit de visie is van de N-VA, dan ziet de Vlaamse regering beter af van de hervorming”, besluit Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

"Marghem probeert nalatigheid toe te dekken"

di, 27/09/2016 - 10:01
"Marghem probeert nalatigheid toe te dekken"27 sep, 2016 Lees voor

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft, in het kader van de door haar niet geïnde miljoenen bij Electrabel en EDF, slechts een beperkt aantal documenten overhandigd aan de commissie Economie. Nochtans had de Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) formeel alle documenten opgevraagd. Groen is niet opgezet met het gebrek aan transparantie. “Dit is ruimschoots onvoldoende, nog maar eens. De minister stelt de belangen van privébedrijven duidelijk boven die van het parlement en het volk dat het vertegenwoordigt”, vindt Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. De fractie neemt opnieuw contact op met de Kamervoorzitter.

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Tijdens de plenaire zitting van 22 september was al gebleken dat de minister de waarheid niet had verteld aan het parlement over de nucleaire bijdrage verbonden aan Tihange 1. Het voltallige parlement eiste dan ook opheldering en totale transparantie. “In deze documentatie geeft de minister totaal geen verklaring voor het feit dat haar versie van de feiten op 16 september totaal verschilde van die op 17 september. Verder blijkt duidelijk uit de documentatie dat ze al meer dan een jaar weet had van de miljoenen die ze had moeten terugvorderen bij Electrabel. Dit kan echt niet”, aldus Calvo.

 

Vandaag 14u15 ondervraagt de commissie Economie de minister over de affaire. “Opnieuw probeert de minister haar nalatigheid toe te dekken met hele en halve onwaarheden. Helaas hebben we het hier over de minister die bevoegd is voor de cruciale klimaatproblematiek en de toekomst van onze energiebevoorrading, een cruciaal thema. Dit kan echt niet blijven duren”, besluit Calvo. 

 

Bourgeois behoudt Turteltaks en lage kinderbijslag

ma, 26/09/2016 - 15:45
Bourgeois behoudt Turteltaks en lage kinderbijslag26 sep, 2016 Lees voor

"Bourgeois heeft hier weer veel gepraat, maar niet geantwoord op de vragen van de Vlamingen. Schaft Bourgeois de Turteltaks af? Het antwoord is helaas "neen". Zelfs na de vervanging van Turtelboom door Tommelein, houdt Bourgeois dus vast aan de Turteltaks. Ook in de kinderbijslag en het Eandis-dossier verbetert hij niks". Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska meteen in een eerste reactie op de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maandag.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"De Vlaamse regering bespaart ook al drie jaar op de kinderbijslag. Ook daarop kondigt Bourgeois geen verbetering aan. Nochtans merkten alle ouders het bij het begin van het schooljaar. De prijzen in de supermarkt stijgen. Maar de regering-Bourgeois houdt de kinderbijslag kunstmatig laag, door niet te indexeren. Dat gaat om gemiddeld 90 euro per kind minder, elk jaar. Aan ouders met kinderen zegt Bourgeois dus brutaal 'trek uw plan'", verklaart Björn Rzoska.

"En dan zweeg Bourgeois ook over het derde hete dossier, Eandis, het elektriciteitsnetwerk waar de Chinezen een stuk van willen kopen. De Vlaamse regering zette de poort wagenwijd open via het decreet op intergemeentelijke samenwerking. Groen heeft dat aangeklaagd. Maar ook op dit dossier zegt Bourgeois dat hij niks zal doen. Ook hier weer zegt Bourgeois 'trek uw plan'".

Terwijl veel mensen graag zouden willen investeren met een gegarandeerd rendement van 4% (terwijl het rendement op de spaarboekjes bijna nul is). "Het moet anders, eerlijker, menselijker en beter. Daarom heeft Groen-parlementslid Johan Danen een noodrem-decreet ingediend dat woensdag ter stemming ligt in het Vlaams Parlement", zegt Rzoska.

"Er is dus geen verbetering merkbaar bij de regering van N-VA, Open VLD en CD&V. De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. Ze blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen aan de mensen. De inspanningen vandaag zijn oneerlijk. Ik begrijp dat mensen daar boos van worden", aldus Rzoska.

De fractieleider van Groen besluit: "Groen is het niet eens met het regeringsbeleid. Wij vinden dat de Turteltaks moet afgeschaft worden. Spaarzaam zijn met energie moet beloond worden. De kinderbijslag moet opnieuw omhoog, zodat die de stijgende prijzen volgt. En we vinden dat het elektriciteitsnetwerk in de handen moet blijven van Vlaanderen, gemeenten en burgers die daar interesse in hebben. De Vlaamse regering moet tenslotte eindelijk investeren in mensen, in zorg, cultuur en onderwijs. Zo moet ze opnieuw hoop en perspectief geven aan de Vlamingen, aan de doeners die elke dag het beste van zichzelf geven".

 

 

Björn Rzoska
Fractieleider Groen in het Vlaams Parlement

0498 24 09 94
 

Senator Petra De Sutter dwingt debat over draagmoederschap af in Raad van Europa

vr, 23/09/2016 - 10:16
Senator Petra De Sutter dwingt debat over draagmoederschap af in Raad van Europa23 sep, 2016 Lees voor

In de Commissie Sociale Zaken van de Raad van Europa is een aanbeveling over het belang van kinderen in het kader van draagmoederschap, geschreven door Groen-senator Petra De Sutter, goedgekeurd. Een eerste belangrijke stap naar een Europese wettelijke regeling voor draagmoederschap, die bijna werd verhinderd door forse protest- en sabotageacties vanuit (ultra)conservatieve hoek. 

Petra De SutterSenator

In de Commissie Sociale Zaken van de Raad van Europa is een aanbeveling over het belang van kinderen in het kader van draagmoederschap, geschreven door Groen-senator Petra De Sutter, goedgekeurd. Een eerste belangrijke stap naar een Europese wettelijke regeling voor draagmoederschap, die bijna werd verhinderd door forse protest- en sabotageacties vanuit (ultra)conservatieve hoek. “Ik ben opgelucht dat we een akkoord bereikt hebben en dat het debat over draagmoederschap en de rechten van kinderen nu tijdens de plenaire van 10 tot 14 oktober in Straatsburg inhoudelijk gevoerd zal worden. Als de aanbeveling met 2/3 meerderheid gestemd wordt in plenaire, moeten de ministers van de verschillende landen van de Raad van Europa hier rekening mee houden”, stelt een opgeluchte De Sutter, die vaak ook persoonlijk werd aangevallen.

“Sinds mijn aanstelling organiseren conservatieve groeperingen een niet aflatend verzet. Ik ga graag in debat, maar dan moet het over de inhoud gaan, en mogen we niet verzanden in een procedureslag. Gelukkig is de meerderheid niet gezwicht onder de druk en staat de inhoud eindelijk centraal.”

Petra De Sutter, die ons land vertegenwoordigt in de Raad van Europa, werd door de commissie verkozen om een evenwichtig en genuanceerd rapport te schrijven over draagmoederschap. Dit ging niet zonder slag of stoot. Vandaag was er een protestactie, georganiseerd door de ultraconservatieve groeperingen Manif Pour Tous en No Maternity Traffic. Ook binnen de vergadering werden opnieuw procedure-argumenten aangevoerd om het debat te saboteren. De (ultra)conversatieve stemmen hebben de resolutie volledig teniet gedaan, en met een kleine meerderheid (19 tegen 17) weggestemd. Maar de aanbeveling aan het Comité van ministers passeerde wél. Dat een resolutie onderuit wordt gehaald, maar de aanbeveling stand houdt is nog nooit eerder gebeurd in de Raad van Europa.

De Sutter onderstreept het belang van een wettelijke regeling van draagmoederschap. “Betalen voor een kind kan niet. Maar draagmoederschap kan ook een altruïstische daad zijn, bijvoorbeeld als zussen elkaar willen helpen bij medische complicaties. Daarom pleit ik ervoor om commercieel draagmoederschap af te raden en een veilig wettelijk kader te creëren voor altruïstisch draagmoederschap. Een Europees wettelijk kader zorgt bovendien dat kinderen die op die manier geboren worden wettelijk erkend worden. Dat is in sommige landen op heden niet het geval, en dat moet anders”, aldus nog De Sutter.

Meer info: http://www.petradesutter.eu/2016/09/21/de-strijd-voor-een-wettelijke-reg...

Hulshout bestrijdt wateroverlast met waterplan

vr, 23/09/2016 - 10:12
Hulshout bestrijdt wateroverlast met waterplan Lees voor

Hulshout wil komaf maken met de waterproblemen in de gemeente. Het bestuur werkte daarom een integraal waterplan uit. Het plan stemt bovenlokale en lokale maatregelen op elkaar af en betrekt bewoners en bedrijven. "We zijn de eerste gemeente met een integraal waterplan", weet schepen van milieu Rist Heylen. 

Binnenkort zullen de bermen in Hulshout er helemaal anders uitzien. Nu zijn ze vaak verhard of semi-verhard, maar om de doorlaatbaarheid te verbeteren wordt gras de standaard. De gemeente gaat ook meer aandacht besteden aan het onderhoud van de grachten en herinnert burgers aan hun plicht tot onderhoud. 

Op het industrieterrein gaat het gemeentebestuur de gescheiden afvoeren controleren. Samen met de zaakvoerders gaat de gemeente de waterbuffering op het terrein verbeteren.

De Grote Baan krijgt gescheiden riolering en onder het plein in het centrum komt er een bufferbekken met infiltratie.

"Degelijk waterbeheer is essentieel", zegt schepen Rist Heylen. "Niet alleen voor milieu maar voor al onze inwoners. We kunnen niet beloven dat er nooit meer overstromingen zullen zijn, maar we doen alles wat mogelijk is."

Evarist Heylen Feiten
 • 23 sep 2016
 • Hulshout
Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
 • Tine Heyse

  Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

  Meer
 • Wout De Meester

  Met maar liefst 71 actiepunten in een nieuw klimaatplan blijft de leefbaarheid van Sint-Niklaas ook in de toekomst verzekerd. Een klimaatweek moet alle inwoners inspireren om mee te doen.

  Meer
Meer realisaties

Car Free Day: bestel nu je gratis fietszadelhoes!

do, 22/09/2016 - 11:29
Car Free Day: bestel nu je gratis fietszadelhoes!

Op deze internationale autovrije dag willen we alle fietsers een hele speciale dankjewel aanbieden. We schenken 500 gratis fietszadelhoezen weg. Vul onderstaand formulier in en we sturen een flashy bikesexual zadelhoes jouw richting uit. De stevige hoes is gemaakt van gerecycleerd PVC en is water- en zonbestendig. Geschikt voor grote zadels. Verzending binnen de twee weken, een hoes per postadres.

XRM Submission type: Een lead met type "Hot sympathisant" wordt aangemaakt in de CRMXRM Topic: gratis fietszadelhoes

Hasselt organiseert groepsaankoop groene energie

do, 22/09/2016 - 10:14
Hasselt organiseert groepsaankoop groene energie Lees voor

Tegen 2050 moet Hasselt klimaatneutraal zijn. Die ambities realiseren kan alleen samen met de Hasselaars. Daarom organiseert de stad een groepsaankoop van Belgische groene stroom en gas. De groepsaankoop wordt gepromoot met een brede communicatiecampagne.

"We hebben onze Hasseltse inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen nodig om klimaatneutraal te worden", weet Groen-schepen van energie, milieu en duurzaamheid Joost Venken. "Onze slimme groepsaankoop moet leiden tot een forse besparing op energiekosten. Doordat leveranciers een groot pakket potentiële klanten op een dienblaadje aangeboden krijgen, kunnen zij een zéér scherpe prijs aanbieden."

In aanloop van de groepsaankoop organiseert Stad Hasselt een grootschalige ‘Stroomstad Hasselt’-campagne. Heel wat gezinnen, scholen, bedrijven en organisaties in Hasselt kiezen nu al voor groene stroom. “En daar mogen ze fier op zijn. Om het gemeenschapsgevoel te versterken brengen wij bij de mensen die willen meedoen met krijtverf tijdelijk een groen logo aan op de stoep. Met deze actie willen we eind september letterlijk en figuurlijk een groene stroom door Hasselt laten gaan”, aldus de schepen.

Stad Hasselt kiest bewust voor 100% Belgische groene stroom. Joost Venken: “Omdat niet alle elektriciteitsleveranciers zelf (voldoende) groene energie in het binnenland produceren, kopen ze groene stroomcertificaten aan van bijvoorbeeld Noorse waterkrachtcentrales en leveren ze grijze stroom. Stad Hasselt kiest resoluut voor hernieuwbare energie van eigen bodem. Dat zal ook de investeringen in groene stroom in België stimuleren.”

Joost VenkenSchepen Feiten
 • 22 sep 2016
 • Hasselt

Doe mee met de groepsaankoop

Andere realisaties
 • Bernard Van Nuffel

  De Brusselse gemeente Jette schakelt voor een groot deel over op groene energie. Sinds deze week maakt de gemeente gebruik van 568 zonnepanelen. Het energiebesparende project dat gerealiseerd kon worden dankzij een privéonderneming, is een primeur voor Brussel.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek zet verder in op zonne-energie: vijf gemeentegebouwen waaronder drie scholen worden in totaal met 1.170 m² zonnepanelen uitgerust. Voordelig voor de gemeentebegroting en goed voor het klimaat.

  Meer
 • Bart Dhondt

  Groen en Ecolo maken halfweg de legislatuur een bilan op van de groene realisaties in de Brusselse gemeenten. Dat doen we onder andere met dit filmpje.

  Meer
 • Joost Venken

  “Het Hasselts Energiebedrijf steekt flink wat middelen in de bouw van het nieuwe zwembad van Hasselt, maar de besparingen aan energiekosten zijn op termijn navenant. De driedubbele beglazing zorgt voor een minder verbruik van zowat 30.000 kWh. Het automatisch rolluik dat over het 50-meterbad komt te liggen, is jaarlijks goed voor een besparing van liefst 280.000 kWh of iets meer dan 15.000 euro.”

  Meer
Meer realisaties

Afschaffen subsidies voor afvalverbranding is goede zaak

wo, 21/09/2016 - 12:29
Afschaffen subsidies voor afvalverbranding is goede zaak21 sep, 2016 Lees voor

Groen reageert woensdag meteen positief op de intentie van Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) om komaf te maken met de groenestroomcertificaten (GSC's) voor afvalverbrandingsovens. "Groen vraagt dat al sinds de invoering in 2004", zegt Groen parlementslid Johan Danen.

Johan DanenVlaams parlementslid

Uit berekeningen van de VRT blijkt dat het om maar liefst 250 miljoen euro gaat sinds 2004. "In feite is dit een verborgen subsidie aan afvalverbranding. Dat is een slechte zaak voor het milieu en de gezondheid", zegt energiespecialist Johan Danen van Groen: "in ons verkiezingsprogramma van 2014 en ons energie-alternatief van november 2015 stelden we voor om de steun voor huisvuilovens te schrappen".

"Bovendien is het veel interessanter voor het milieu en de economie om afval te gebruiken als grondstof, volgens de principes van de circulaire economie. Ook de Vlaamse regering beloofde in haar Visie 2050 om daar werk van te maken. Recyclage en hergebruik van producten of materialen moeten absolute voorrang krijgen op verbranden. Met de groenstroomcertificaten voor afvalverbranding torpedeerden de vorige Vlaamse regeringen de inspanningen om meer afval te hergebruiken", legt Danen uit: "het subsidiëren van afvalverbranding heeft ook tot gevolg dat er weinig tot geen incentive is om de verbrandingscapaciteit af te bouwen, zie bijvoorbeeld de oven die Bionerga wil bouwen in Beringen."

"Vandaag kunnen milieuminister Schauvliege (CD&V) en haar collega van energie Tommelein eindelijk de juiste keuze maken. Minister Schauvliege kan stoppen met het in stand houden van een overaanbod aan afvalverbranding. En recyclage en hergebruik van afval een nieuwe impuls geven. Tommelein kan onze energiefactuur verlagen door de geldstroom naar dubieuze vormen van energie-opwekking stop te zetten: de grootschalige biomassacentrales en de verbrandingsovens. Via deze stappen moet de Vlaamse regeriang dan eindelijk haar Turteltaks afschaffen", besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

In mei 2004 verklaarde toenmalig Groen!-parlementslid Eloi Glorieux: "Groen! zal dit voorstel van decreet niet goedkeuren. Het ondermijnt de al zwakke doelstelling vooropgesteld bij aanvang van deze regeerperiode door de leveranciers van grootverbruikers vrij te stellen. Daarnaast wordt recuperatiestroom uit afvalverbranding op gelijke voet behandeld als stroom uit vernieuwbare energiebronnen."

Afschaffen subsidies voor afvalverbranding is goede zaak

wo, 21/09/2016 - 12:29
Afschaffen subsidies voor afvalverbranding is goede zaak21 sep, 2016 Lees voor

Groen reageert woensdag meteen positief op de intentie van Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) om komaf te maken met de groenestroomcertificaten (GSC's) voor afvalverbrandingsovens. "Groen vraagt dat al sinds de invoering in 2004", zegt Groen parlementslid Johan Danen.

Johan DanenVlaams parlementslid

Uit berekeningen van de VRT blijkt dat het om maar liefst 250 miljoen euro gaat sinds 2004. "In feite is dit een verborgen subsidie aan afvalverbranding. Dat is een slechte zaak voor het milieu en de gezondheid", zegt energiespecialist Johan Danen van Groen: "in ons verkiezingsprogramma van 2014 en ons energie-alternatief van november 2015 stelden we voor om de steun voor huisvuilovens te schrappen".

"Bovendien is het veel interessanter voor het milieu en de economie om afval te gebruiken als grondstof, volgens de principes van de circulaire economie. Ook de Vlaamse regering beloofde in haar Visie 2050 om daar werk van te maken. Recyclage en hergebruik van producten of materialen moeten absolute voorrang krijgen op verbranden. Met de groenstroomcertificaten voor afvalverbranding torpedeerden de vorige Vlaamse regeringen de inspanningen om meer afval te hergebruiken", legt Danen uit: "het subsidiëren van afvalverbranding heeft ook tot gevolg dat er weinig tot geen incentive is om de verbrandingscapaciteit af te bouwen, zie bijvoorbeeld de oven die Bionerga wil bouwen in Beringen."

"Vandaag kunnen milieuminister Schauvliege (CD&V) en haar collega van energie Tommelein eindelijk de juiste keuze maken. Minister Schauvliege kan stoppen met het in stand houden van een overaanbod aan afvalverbranding. En recyclage en hergebruik van afval een nieuwe impuls geven. Tommelein kan onze energiefactuur verlagen door de geldstroom naar dubieuze vormen van energie-opwekking stop te zetten: de grootschalige biomassacentrales en de verbrandingsovens. Via deze stappen moet de Vlaamse regeriang dan eindelijk haar Turteltaks afschaffen", besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

In mei 2004 verklaarde toenmalig Groen!-parlementslid Eloi Glorieux: "Groen! zal dit voorstel van decreet niet goedkeuren. Het ondermijnt de al zwakke doelstelling vooropgesteld bij aanvang van deze regeerperiode door de leveranciers van grootverbruikers vrij te stellen. Daarnaast wordt recuperatiestroom uit afvalverbranding op gelijke voet behandeld als stroom uit vernieuwbare energiebronnen."

FPC: "Als de normen niet voldoen, moeten ze geëvalueerd en aangepast worden"

wo, 21/09/2016 - 12:15
FPC: "Als de normen niet voldoen, moeten ze geëvalueerd en aangepast worden"21 sep, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen betreurt de mistoestanden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent. De fractie heeft al meerdere keren aangeklaagd, bij monde van parlementsleden Anne Dedry en Stefaan Van Hecke, dat er problemen zijn op vlak van personeelsbezetting. Dat bleek ook al uit het rapport van de Vlaamse zorginspectie. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid Anne DedryFederaal parlementslid

“Dit is het zoveelste signaal dat er problemen zijn. Het wordt tijd dat ministers De Block (Open VLD) en Geens (CD&V) deze signalen ernstig nemen, en zich er niet van af maken met de dooddoener dat de normen volgens de letter van de wet zijn gerespecteerd. Als dit ‘volgens de normen’ is, dan voldoen onze normen absoluut niet en moeten ze herbekeken worden”, stellen Van Hecke en Dedry. Ecolo-Groen vraagt met aandrang een evaluatie van de normen.

Volgens Dedry gaat minister De Block te lichtzinnig om met deze problematiek. “Het FPC is in de eerste plaats een zorginstelling. We zitten echt aan de bodem op vlak van geneeskundige omkadering. Dit moet anders. Ik verwacht meer van een minister van Volksgezondheid met een medische achtergrond. Daarnaast moeten we ook de tendens naar commercialisering van zorg in vraag durven stellen. Ook dat hoort bij een beleidsvisie”, aldus Dedry.

Van Hecke pleit verder voor een herziening van de personeelsnormen voor toekomstige centra in Vlaanderen. “Er zijn concrete plannen voor een nieuw FPC in Antwerpen, wat we vanzelfsprekend toejuichen. Het lijkt ons aangewezen om de huidige personeelsnormen op basis van deze vaststellingen te evalueren. Dit zijn dramatische toestanden, voor de geïnterneerden en het personeel. Laat ons in Antwerpen niet dezelfde fouten maken als in Gent,” besluit Van Hecke.

FPC: "Als de normen niet voldoen, moeten ze geëvalueerd en aangepast worden"

wo, 21/09/2016 - 12:15
FPC: "Als de normen niet voldoen, moeten ze geëvalueerd en aangepast worden"21 sep, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen betreurt de mistoestanden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent. De fractie heeft al meerdere keren aangeklaagd, bij monde van parlementsleden Anne Dedry en Stefaan Van Hecke, dat er problemen zijn op vlak van personeelsbezetting. Dat bleek ook al uit het rapport van de Vlaamse zorginspectie. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid Anne DedryFederaal parlementslid

“Dit is het zoveelste signaal dat er problemen zijn. Het wordt tijd dat ministers De Block (Open VLD) en Geens (CD&V) deze signalen ernstig nemen, en zich er niet van af maken met de dooddoener dat de normen volgens de letter van de wet zijn gerespecteerd. Als dit ‘volgens de normen’ is, dan voldoen onze normen absoluut niet en moeten ze herbekeken worden”, stellen Van Hecke en Dedry. Ecolo-Groen vraagt met aandrang een evaluatie van de normen.

Volgens Dedry gaat minister De Block te lichtzinnig om met deze problematiek. “Het FPC is in de eerste plaats een zorginstelling. We zitten echt aan de bodem op vlak van geneeskundige omkadering. Dit moet anders. Ik verwacht meer van een minister van Volksgezondheid met een medische achtergrond. Daarnaast moeten we ook de tendens naar commercialisering van zorg in vraag durven stellen. Ook dat hoort bij een beleidsvisie”, aldus Dedry.

Van Hecke pleit verder voor een herziening van de personeelsnormen voor toekomstige centra in Vlaanderen. “Er zijn concrete plannen voor een nieuw FPC in Antwerpen, wat we vanzelfsprekend toejuichen. Het lijkt ons aangewezen om de huidige personeelsnormen op basis van deze vaststellingen te evalueren. Dit zijn dramatische toestanden, voor de geïnterneerden en het personeel. Laat ons in Antwerpen niet dezelfde fouten maken als in Gent,” besluit Van Hecke.

EU en lidstaten moeten sociale uitbuiting werknemers uitroeien

di, 20/09/2016 - 14:10
EU en lidstaten moeten sociale uitbuiting werknemers uitroeien14 sep, 2016 Lees voor

Dat maakte het Europees Parlement duidelijk in het vandaag gestemde rapport over sociale dumping van Balas. Met dit rapport maken we de Europese Commissie duidelijk wat er moet veranderen aan bestaande EU-wetgeving over arbeidsmobiliteit. Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen is tevreden dat het EP een krachtig signaal uitstuurt: “Elke werknemer kan slachtoffer worden van sociale uitbuiting, of je nu uit Oost- of West-Europa komt. Het is dan ook belangrijk om voldoende sociale bescherming te voorzien voor alle werknemers en criminele bedrijven aan te pakken. Commissievoorzitter Juncker zei vanmorgen in zijn State of the Union dat Europa niet sociaal genoeg is. Klopt, maar ik hoop dat het niet bij woorden blijft, want sociale dumping is het gif dat het Europese project om zeep helpt. Ik schaam me dat mannen en vrouwen uitgebuit worden in dit Europa van de 21e eeuw.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Het rapport Balas wil de bestaande problemen rond uitbuiting en het schenden van arbeidsrechten van werknemers aanpakken. Daartoe moeten zowel de Europese Commissie als de lidstaten werk maken van een correcte implementatie van bestaande Europese en nationale wetgeving én effectievere controles uitvoeren. Het bekendste voorbeeld is detachering, maar ook schijnzelfstandigheid, postbusbedrijven, uitzendarbeid en zwartwerk worden misbruikt om arbeidsstandaarden in de EU te omzeilen. Grootste slachtoffers zijn de transport-, bouw, landbouw- en zorgsector en huishoudelijk werk.

Staes: “Dit toont de beperkingen aan van een EU die veel verder staat op economisch vlak dan op politiek en sociaal gebied. Het vrij verkeer van personen in de EU is een belangrijke hoeksteen en moeten we bewaken. Een interne markt met vrije concurrentie speelt lidstaten met verschillende loonkosten tegen elkaar uit. Het is altijd de werknemer die daarvan de dupe is: de ‘Westerse’ werknemer die zijn job naar ‘Oosterse’ werknemers ziet gaan en ‘de Poolse’ loodgieter of ‘de Roemeense’ metser die uitgebuit wordt.”

Het rapport vraagt om meer controle en een betere coördinatie van grensoverschrijdende arbeidsinspecties om zo het principe “adequaat loon en sociale bescherming voor alle werknemers” in realiteit te zien. Arbeidsinspecties moeten toegang hebben tot relevante informatie over bedrijven en er zou een Europese zwarte lijst voor bedrijven die arbeids- en sociale wetgeving overtreden, moeten komen. Bedrijven moeten ook aantonen dat ze effectief activiteiten uitvoeren in het land waar ze geregistreerd staan. Zo kan een einde gemaakt worden aan postbusbedrijven. En valse schijnzelfstandigheid in de transportsector moet worden aangepakt.

Staes: “Het probleem ligt niet bij die werknemers die, net zoals jij en ik, gewoon een job willen uitoefenen om zo te voorzien in hun financiën en eigenwaarde. Het probleem zit bij de mensen die hen tewerkstellen én bij de lidstaten die onvoldoende controleren en samenwerken! Zo gingen er sinds 2012 in België al 20.300 jobs verloren in de bouwsector en verdere toekomstprognoses zijn somber. Daarom moeten we een gelijk speelveld van hoge standaarden creëren tussen alle lidstaten. Daarmee pakken we de ziekte, de race to the bottom van sociale rechten, en niet enkel de symptomen aan. Ik wil een solidaire Europese Unie die beschermt, niet verdeelt!”

TTIP-onderhandelingen trekken zich niets aan van opinie Europees Parlement

di, 20/09/2016 - 14:05
TTIP-onderhandelingen trekken zich niets aan van opinie Europees Parlement07 jul, 2016 Lees voor

Ruim 65 Europese organisaties die consumenten, boeren of milieubeschermers vertegenwoordigen, stuurden vandaag een open (brand)brief over de lopende onderhandelingen rond het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP). Ze stuurden die brief naar de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz, tevens voorzitter van het Europees parlement (EP) omdat uit onderzoek blijkt dat de TTIP-onderhandelaars zich weinig tot niets aantrekken van de stellingname van het EP, dat precies een jaar geleden een fel bevochten TTIP-resolutie goedkeurde. De open brief en rapport komen er aan de vooravond van de 14e TTIP-onderhandelingsronde, die volgende week in Brussel van start gaat. 

Gezondheid Bart StaesEuropees parlementslid

Ruim 65 Europese organisaties die consumenten, boeren of milieubeschermers vertegenwoordigen, stuurden vandaag een open (brand)brief over de lopende onderhandelingen rond het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP). Ze stuurden die brief naar de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz, tevens voorzitter van het Europees parlement (EP) omdat uit onderzoek blijkt dat de TTIP-onderhandelaars zich weinig tot niets aantrekken van de stellingname van het EP, dat precies een jaar geleden een fel bevochten TTIP-resolutie goedkeurde. De open brief en rapport komen er aan de vooravond van de 14e TTIP-onderhandelingsronde, die volgende week in Brussel van start gaat.  

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) die vorig jaar de onderhandelaar was voor de TTIP-resolutie namens de ENVI-commissie (Environment, Public Health and Food Safety): “Het is diep treurig en verontrustend dat de Europese Commissie de bezorgdheden en rode lijnen van het EP over TTIP niet laat meewegen in de onderhandelingen die nu al 3,5 jaar duren. Het is kristalhelder dat deze onderhandelingen volledig op het verkeerde spoor zitten. De Europese Commissie zou moeten beseffen dat het EP een eventueel akkoord zal verwerpen als het niet op zijn minst rekening houdt met de aanbevelingen van de volksvertegenwoordigers. De enigen die rechtstreeks verkozen zijn door Europese burgers zijn Europese parlementsleden. Dat men in dit verband niet naar hen luistert, is niet alleen zorgwekkend, maar ook een goede illustratie waarom veel burgers hun vertrouwen in Europa verloren hebben. TTIP ontbeert democratische legitimiteit. ”

Het rapport van het Europees middenveld - geschreven door het Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth en de Health and Environment Alliance (HEAL) - beschrijft hoe de Europese onderhandelaars totaal geen rekening houden met de TTIP-resolutie van het EP.

Om te beginnen negeert men de aanbevelingen rond het gecontesteerde investor-state dispute settlement (ISDS) waarbij het EP vroeg dat “elke investeringsbepaling de jurisdictie van de rechtbanken in de lidstaten en van de EU zou respecteren”. Volgens juriste Karla Hill, directeur van ClientEarth “beantwoordt het laatste voorstel van de Europese Commissie rond het vervangen van ISDS door een  Investment Court System (ICS) niet aan deze vraag van het EP”. Ook denkt zij dat het ICS voorstel “niet in regel is met de Europese verdragen”.  

Génon K. Jensen, directeur bij HEAL stelt in het rapport dat de Europese Commissie faalt bij het respecteren van de eisen van het EP: “Men negeert de vraag om regelgevende verschillen tussen de EU en de VS te respecteren. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Amerikaanse regering voortijdig te waarschuwen als er nieuwe wetgeving wordt gemaakt en regelgeving voor te stellen. Hoe kan het openzetten van deze deur de volksgezondheid beschermen? In Europa zijn bijvoorbeeld 80 pesticiden verboden, die nog steeds legaal zijn in de VS.”

Jensen wijst er nog op dat we recent hebben gezien hoe de Amerikaanse regering de EU met succes onder druk heeft gezet om niet al te strenge criteria aan te wenden inzake de honderden hormoonverstorende stoffen.      

Staes: “In een recente brochure over de EU stelt de American Chamber of Commerce dat met TTIP onder andere “de voedselveiligheidsstandaarden geharmoniseerd zullen worden”. Gezien de volstrekt verschillende benaderingen van voedselveiligheid betekent dat de facto dat de Europese traditie overboord gegooid zal worden. Volgende week dinsdag presenteren vier Europese én Amerikaanse organisaties een nieuw rapport  “Selling of the farm” (1) over hoe de veeteelt sector in Europa volledig weggespeeld zal worden door de industriële veeteelt in de VS. Het is tijd dat Boerenbond en zusterorganisaties zich hierover uitspreken.”   

Staes: “Na Brexit zou het toch zo langzamerhand op ieders netvlies moeten staan dat de zorgen van burgers en consumenten blijven negeren en een uiterst neoliberale koers blijven varen, de snelste koers richting afgrond voor de Europese samenwerking is?”       

 

(1) Een rapport dat dinsdag 12 juli in het EP wordt gepresenteerd door het Institute for Agriculture and Trade (IATP), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (ABL), Compassion in World Farming (CIWF) and PowerShift 

 

Gent doet wat Homans verzuimt

di, 20/09/2016 - 12:00
Gent doet wat Homans verzuimt20 sep, 2016 Lees voor

"Het Gentse stadsbestuur doet wat de N-VA-minister Homans verzuimt: een gelijke toegang op de huurmarkt garanderen. De stilstand van Homans in de strijd tegen discriminatie, is onbegrijpelijk. Het is goed dat Gent nu stappen vooruitzet en toont dat het anders en menselijker kan", reageert An Moerenhout, Vlaams Parlementslid voor Groen dinsdag op het initiatief van het Gentse stadsbestuur om zelf praktijktests te organiseren die discriminatie op de huurmarkt tegengaan.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

"Even leek er een kleine opening te zijn toen minister Homans (N-VA) aan het begin van de zomer in haar conceptnota voor de private huurmarkt een opening maakte om de mystery calls mogelijk te maken op voorwaarde dat de verhuurdersorganisaties deze zelf wilden organiseren", legt Moerenhout uit. "Het verhuurderssyndicaat zette praktijktesten echter prompt weg op een brutale manier. Dit had het signaal moeten zijn voor Homans dat ze zelf aan de slag moest gaan", vindt Moerenhout. "Het feit dat ze dit niet deed en dat ze nu de Gentse praktijktesten afkraakt, doet vragen rijzen: wil de minister de discriminaties van huurders eigenlijk wel aanpakken?"
 
Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem. Uit het Groot Woononderzoek bleek dat 22% van de verhuurders nog steeds discrimineert op basis van afkomst. "Het Gentse stadsbestuur organiseert nu wat minister Homans niet wil doen en garandeert zo het recht op wonen van iedereen. Zo toont Gent aan Homans dat het anders kan, menselijker. Vroeger zei de Vlaamse regering 'wat we zelf doen, doen we beter'. Met Homans is het blijkbaar 'wat we zelf mogen doen, doen we niet'", besluit Groen-parlementslid An Moerenhout.

Willen we een Chinees of een Vlaams energienet?

ma, 19/09/2016 - 14:53
Willen we een Chinees of een Vlaams energienet?19 sep, 2016 Lees voor

Geeft Vlaanderen 14% van zijn energiedistributie in handen van een Chinees staatsbedrijf? Dat is de vraag waar 236 Vlaamse gemeenten over moeten beslissen deze maand. Maar door ons elektriciteitsnet aan China toe te vertrouwen riskeert er elk jaar 40 miljoen euro van Vlaanderen naar China te verdwijnen - via onze energiefactuur. Het zou dus beter zijn om het energienetwerk in eigen handen te houden.

Johan DanenVlaams parlementslid Ingrid PiraVlaams parlementslid

Op 3 oktober zijn de gemeenten uitgenodigd voor een bijzondere algemene vergadering van distributienetbeheerder Eandis Assets. Daar moeten ze stemmen over een kapitaalinjectie van 830 miljoen euro waardoor 14% van de lokale energiedistributie in handen valt van een Chinees staatsbedrijf - het tweede grootste bedrijf ter wereld.

Dat de gemeenteraden in Vlaanderen op een drafje een internationaal contract vol juridische spitsvondigheden voorgeschoteld krijgen is het rechtstreeks gevolg van het nieuwe decreet dat de regering-Bourgeois met N-VA, Open VLD en CD&V heeft gestemd. Dat decreet op intergemeentelijke samenwerking zette de deur open voor de inbreng van buitenlands kapitaal.

Goed voor ons land?

Nochtans verdient dit dossier een breder democratisch debat. Is het goed voor Vlaanderen dat een machtige Chinese wereldspeler zo'n strategische plek verovert in ons energielandschap? Is dat in ons nationaal belang? De beslissingen die Vlaanderen vandaag neemt over de energiesector hebben immers gevolgen voor de volgende decennia. Eandis zal een sleutelrol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie. Zo bepaalt die als beheerder van het distributienet hoe eventuele smartgrids er zullen uitzien, of het netwerk eerder centraal of decentraal wordt beheerd. Cruciale beslissingen over de controle over ons energienetwerk dus.

En het elektriciteitsnet wordt steeds strategischer. Het belang van olie zal de komende decennia afnemen. De samenleving wordt meer en meer geelektrificeerd. Steeds meer toepassingen maken gebruik van elektriciteit - denken we maar aan auto's, en warmtepompen die onze huizen en bedrijven zullen verwarmen. Er liggen ook gigantische opportuniteiten wanneer de kerncentrales zullen sluiten. Bovendien is er een strijd bezig rond het Internet of Energy. Energienetwerken die elektriciteit over steeds grotere afstanden weten te vervoeren. Wil de regering Bourgeois dit echt in handen geven van een Chinees staatsbedrijf?

Nu hebben we niets tegen China. Maar het is nogal evident dat dat bedrijf andere belangen voor ogen heeft dan dat Vlaamse gemeenten of burgers. Een buitenlandse partner zal altijd focussen op de opbrengsten, eerder dan op de dienstverlening aan de Vlaamse gezinnen. Het risico is reëel dat de Chinezen enkel op winst of hun eigen strategische belangen uit zijn. Daardoor kunnen jaarlijks tientallen miljoenen van onze energiefactuur naar Peking verdwijnen. Het is een slechte deal op zich, omdat de Chinezen meer macht verwerven dan hun aandeel van 14% door de put optie die ze bedongen.

Teken de petitie

Eigen energienet

Groen stelt voor om het energienet in handen van de Vlamingen te geven, zodat we zelf kunnen beslissen over onze energietoekomst. Elektriciteit- en aardgasleidingen zijn publieke basisinfrastructuur. Dat zijn leidingen die mensen voor hun deur hebben lopen. Mensen zijn echt wel bereid om daarin te investeren, als ze tenminste de kans krijgen.

Dat kan door middel van een inbreng van de Vlaamse overheid. Ons waterleidingsnetwerk en ons wegennet zijn toch ook in publieke handen. De oprichting van een coöperatief fonds of de opening van een obligatielening waarop burgers vrijwillig kunnen intekenen behoren ook tot de mogelijkheden. Zo kunnen burgers nauwer inspraak krijgen en meedoen met de energietransitie. In heel Duitsland betrekt een distributienet voor zo'n publieke dienst de burger, mét zijn kapitaal. Bürgerenergie noemen onze oosterburen dat.

Maar de regering-Bourgeois heeft dergelijke alternatieven niet grondig onderzocht. Nochtans was dat ook het advies van zowel de SERV als de VREG toen Groen in 2013 haar ontwerpdecreet indiende voor de oprichting van een Vlaams Energiedistributienetbedrijf.

Wat we zelf doen, doen we beter

Waarom heeft de Vlaamse regering de claim 'Wat we zelf doen, doen we beter' hier niet in de praktijk omgezet? Het decreet dat de Chinese inbreng mogelijk maakt, maakt het net moeilijk om echte alternatieven een kans te geven. Creatieve oplossingen - of zelfs conservatieve - worden in de kiem gesmoord. Jammer, doodjammer.

De regering van N-VA, Open VLD en CD&V schoof liever de hete aardappel door naar 236 gemeenteraden. Zo zullen ook de gemeenteraden van de allerkleinste gemeenten moeten oordelen over een internationaal contract vol juridische spitsvondigheden met de Chinese energiereus. Het protest van de gemeenten is vooral een protest tegen de contouren van dit decreet, dat de lokale besturen met de risico's opzadelt omwille van slecht politiek denkwerk vanuit de meerderheid.

En de regering-Bourgeois kijkt de andere kant op.

Nu het bestuurscollege van Gent op de rem gaat staan, krijgen alle overheden een nieuwe kans om de alternatieven alsnog grondig te onderzoeken. De Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD moet die kans grijpen. Want partnerschappen in zo'n strategische sectoren zoals het electriciteitsnet verdienen beter dan op een drafje afgehandeld te worden.

 

Deze opinie werd op 9 september gepubliceerd op http://www.knack.be/nieuws/belgie/willen-we-een-chinees-of-een-vlaams-energienet/article-opinion-750431.html

Waarom greep Bourgeois niet in om Vlaams erfgoed te redden?

za, 17/09/2016 - 12:05
Waarom greep Bourgeois niet in om Vlaams erfgoed te redden?17 sep, 2016 Lees voor

“Met een dergelijke waslijst aan malversaties bij Herita is het onbegrijpelijk dat minister-president Bourgeois (N-VA) als bevoegd minister de werking van Herita nooit eerder in vraag heeft gesteld. Had voogdijminister Geert Bourgeois dan werkelijk zo’n blind vertrouwen in zijn raad van bestuur en zijn gedelegeerd bestuurder?", vraagt Bart Caron, die na diepgravend onderzoek het wanbeheer bij Herita aan het licht bracht.

Bart CaronVlaams parlementslid

Herita verwaarloosde de zorg voor de eigen beschermde monumenten. “Het kasteel van Horst, de absijsite van Herkenrode, het kasteel van Beauvoorde, het Fort Napoleon, het zijn paradepaardjes van Vlaams erfgoed. De inspectierapporten van Monumentenwacht Vlaanderen zijn vernietigend voor Herita. Lekkende daken, afbrokkelende muren, onafgewerkte restauraties, schadeclaims van aannemers en architecten, het is een ramp”, zegt Caron
 
“Ons onroerend erfgoed belichaamt als geen ander het roemrijke verleden van Vlaanderen. Onroerend erfgoed is de versteende Vlaamse eigenheid. Daarom wou de Minister-president er ook bevoegd voor zijn. Maar dat uitgerekend Vlaams-nationalist Bourgeois de zaken zo op zijn beloop laat, is onbegrijpelijk”, zegt Caron.

Om het Vlaams erfgoed de nodige grandeur te laten behouden en wereldwijd uit te dragen, werd eind 2012 Herita opgericht. Herita moest de Vlaamse versie van de Britse National Trust worden. Een ruime drie jaar later oogt de evaluatie niet mooi: “Er zijn onwaarschijnlijke mistoestanden, er zijn weinig leden, de eigen monumenten worden verwaarloosd of zijn niet meer toegankelijk voor het publiek, het personeelsbeleid is een drama. Zo kan het echt niet verder. Bourgeois moet een externe audit maken en een grondige hervorming doorvoeren”, zegt de cultuurspecialist van Groen.

"Het personeelsverloop is even indrukwekkend als onrustwekkend. In drie jaar tijd zijn 53 medewerkers ontslagen of vertrokken, vaak na interne conflicten met de directie. En dit op een totaal van slechts 30,4 voltijds equivalenten. Het ziekteverzuim en het aantal burn-outs ligt bovengemiddeld hoog. Dit personeelsbeleid leidde ertoe dat er bij Herita vandaag nog maar weinig mensen werken met voeling met onroerend erfgoed" aldus Bart Caron.

“Herita doet alleen nog nog aan marketing, licht en oppervlakkig, gericht op ontspanning en recreatie, een soort ‘Plopsaland voor het erfgoed'. Er ontbreekt duidelijk inhoudelijke verdieping. Herita werft leden, maar het is duidelijk dat de aanpak van lidmaatschappen niet meer dan een papieren constructie is. Dit beleid heeft daarenboven de samenwerking met de erfgoedverenigingen en de lokale besturen weggegooid. En op het vlak van educatie en publiekswerking is bitter weinig gebeurd ter ondersteuning van het werkveld. Herita laat de erfgoedsector in de steek”, besluit Caron.

Bart Caron heeft een interpellatie ingediend om Geert Bourgeois aan de tand te voelen over Herita.

Meer info op http://www.bartcaron.be/?p=3517#more-3517

Bourgeois moet deradicalisering meer coördineren

za, 17/09/2016 - 11:49
Bourgeois moet deradicalisering meer coördineren 17 sep, 2016 Lees voor

“Als er over jihadistrijders onvoldoende informatie uitgewisseld wordt tussen de federale en de Vlaamse overheid, dan moet minister-president Geert Bourgeois meer werk maken van zijn ‘coördinerende rol’", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

In de Gazet van Antwerpen beklaagt Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) zich zaterdag dat “minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op dat gebied toch wel wat steken laat vallen”.

Groen vraagt nu al twee jaar naar een gecoördineerd preventief beleid vanuit Vlaanderen in verband met jongeren die naar Syrië vertrekken. “We zijn een half jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem en de Vlaamse minister komt niet verder dan zwartepieten. Zich beklagen is niet de oplossing als een dergelijk probleem zich stelt. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft zichzelf de taak opgelegd om te coördineren in dit dossier. Gebeurt dat dan niet? Dat een Vlaams N-VA-minister de zwarte piet doorschuift naar de federale regering, waar de N-VA zelf inzit, met onder meer minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, is toch wel opmerkelijk”, zegt Rzoska.

“Zowel de federale als de Vlaamse overheid moeten de beloftes die ze maakten over deradicalisering in hun eigen bevoegdheid gewoon uitvoeren. Niet constant elkaar met de vinger wijzen. Dezelfde partijen N-VA, CD&V als Open VLD zitten zowel in de federale als in de Vlaamse regering. Bij de regeringsvorming werd beloofd dat die afspiegeling een garantie op goede samenwerking zou zijn. Aan de ministers om die belofte waar te maken, zeker in een dossier dat zo belangrijk is voor de veiligheid van de samenleving”, besluit de groene fractieleider.

Onderwijshervorming is kinderen en leraars vergeten

za, 17/09/2016 - 08:32
Onderwijshervorming is kinderen en leraars vergeten17 sep, 2016 Lees voor

“Na maandenlang vergaderen is de Vlaamse regering duidelijk het onderwijs – de school, de leerkracht en het kind- gewoon uit het oog verloren”, reageert Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) op de eerste conceptnota hervorming secundair onderwijs.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

 
‘Eens te meer wordt duidelijk dat die teksten een schabouwelijke politieke constructie zijn: het resultaat van maandelange interkabinettenwerkgroepen, gemarchandeer en urenlang gesjiek op politiek aanvaardbare compromissen, waarbij men uiteindelijk vergeet te denken aan de leraars, de ouders en de kinderen. 'Tene quod bene', orakelde Bart De Wever. Behoud wat goed is. Maar in het geval van de hervorming van het secundair onderwijs blijft er niet veel goeds meer over”, zegt Meuleman.

De VLOR stelt scherp dat ‘de Vlaamse regering de kans laat liggen om meer gelijke onderwijskansen te garanderen en neemt haar verantwoordelijkheid niet op maar legt die bij de onderwijsverstrekkers’.De VLOR bevestigt onze eerdere kritiek : de eerste graad is niet oriënterend en laat scholen toe om leerlingen opnieuw al vanaf 12 jaar ‘vast’ te zetten in een richting die is afgestemd op de opties in de tweede en derde graad. De VLOR zegt letterlijk : ‘De kans bestaat dat de verschillen tussen scholen nog groter worden, afhankelijk van de leerlingepopulatie die ze wil aantrekken.’ ‘De conceptnota opent dus de deur voor een tweedeling in het onderwijslandschap die de segregatie zal versterken en ongelijkheid verder doet toenemen’ zegt Meuleman.
 
De VLOR vindt het verder onaanvaardbaar dat een conceptnota over het secundair onderwijs zo ingrijpt op het basisonderwijs. ‘Het basisonderwijs werkt geïntegreerd en ontwikkelingsgericht en deze conceptnota doet die werking teniet. Ze zorgt voor meer versnippering, meer verschillen, vroegere segregatie en dat is contraproductief.

‘Het basisonderwijs verdient veel beter dan stiefmoederlijk behandeld te worden in functie van een hervorming van het secundair’ stelt Meuleman, ‘met een eigen toekomstvisie en zeer duidelijk extra investering – dat stelde de OESO ook scherp in haar rapport dat eergisteren uitkwam.’

Vlor is ook bijzonder ontevreden over de veel te gretige communicatie van de minister : er werden al brochures gemaakt en opgestuurd naar de scholen zonder dat de noodzakelijke juridische en andere adviezen waren opgevraagd en zonder dat de teksten zijn goedgekeurd door het parlement. De minister communiceert zo alsof ze haar plan zomaar kan realiseren en dat is onterecht en zorgde al voor grote onrust in het basisonderwijs.

Fietstaxi vervoert senioren in Deurne

vr, 16/09/2016 - 14:59
Fietstaxi vervoert senioren in Deurne Lees voor

Sinds augustus kunnen senioren en minder mobiele mensen in Deurne een fietstaxi nemen. De taxi vervoert hen in een straal van zes kilometer voor amper 2 euro voor een half uur. De chauffeurs zijn vrijwilligers die niet in een gewone job terecht kunnen.

De fietstaxi's zijn niet nieuw in het Antwerpse straatbeeld. Ze rijden al een tijdje rond in Borgerhout en Berchem, maar nu kunnen ook senioren in Deurne er gebruik van maken. 

Het project wordt geleid door 2-Tact. Zij willen ouderen mobieler maken door hen te vervoeren naar supermarkt, dokter, familie of vriend(in). Ze kunnen rekenen op hulp bij de boodschappen, een luisterend oor en een gezellige babbel. De rolstoel en de rollator kunnen meegenomen worden.

De chauffeurs zijn vrijwilligers met een arbeidszorgstatuut. Dat wil zeggen dat zij om persoonlijke of sociale redenen geen betaald werk aankunnen. De fietstaxi's geven hen sociale contacten en een nuttige dagbesteding.

"Sinds we in februari met Groen deel uitmaken van het districtsbestuur proberen we het seniorenaanbod toegankelijker te maken", zegt Karen Maes (Groen), districtsschepen van senioren. "Langer thuiswonen is voor ons immers een belangrijk thema. Met de fietstaxi's van 2-Tact maken we een groot verschil, zowel voor de ouderen als de vrijwilligers met arbeidszorgstatuut."

Voorlopig rijdt de fietstaxi drie dagen per week. Vanaf januari zullen de fietstaxi's iedere weekdag rondrijden.

Karen Maes Feiten
 • 16 sep 2016
 • Deurne
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek is één van de armste en gemeenten van het land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Molenbeek vooruit helpen is dus een grote uitdaging voor schepen Annalisa Gadaleta. 

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
Meer realisaties

Nieuwe blunder van Marghem: “Mislopen van miljoenen kan echt niet”

vr, 16/09/2016 - 10:45
Nieuwe blunder van Marghem: “Mislopen van miljoenen kan echt niet”16 sep, 2016 Lees voor

“Het is stuitend dat Energieminister Marghem (MR) miljoenen euro’s van de nucleaire producenten EDF en Electrabel zomaar vergeet te innen. Het mislopen van miljoenen kan echt niet, zeker niet in deze budgettair moeilijk tijden”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Energieminister Marghem (MR) liet volgens Le Soir na om de stappen te zetten die nodig waren om miljoenen euro’s te vorderen van de nucleaire producenten.

Energiewaakhond CREG meldde in het voorjaar dat Marghem miljoenen euro’s extra moest vorderen van de nucleaire producenten. Volgens Le Soir heeft de minister nagelaten om dit op te volgen. De deadline viel op 15 september.

Kristof Calvo vraagt dat minister Marghem dinsdag in de commissie Economie volledige klaarheid schept. Hij heeft een reeks vragen klaar voor de minister. “Alle betalingen van de nucleaire producenten moeten op tafel komen, ook de achterstallige”, zegt Calvo. “Als blijkt dat de nucleaire producenten te weinig nucleaire rente betaalden dit jaar, moet dat volgend jaar gerecupereerd worden. De minister moet ook een volledig overzicht geven van alle acties die ze al dan niet ondernam om de nucleaire producenten te doen betalen.”

Ecolo en Groen wijzen erop dat het niet de eerste keer is dat het beheer van de energieminister en haar kabinet faalt. Zo vergiste de minister zich in de parameters voor de berekening van de burden sharing van hernieuwbare energie en vergat ze het nucleair afvalplan naar de Europese commissie te sturen. 

“Op het moment dat de federale regering gewone mensen opzadelt met facturen en opnieuw bespaart in de sociale zekerheid, blijkt dat de liberale energieminister het niet zo nauw neemt met de miljoenen die de nucleaire producenten aan de overheid verschuldigd zijn. Dat is wel bijzonder wrang. Hoe lang gaat men haar blunders blijven tolereren?”, vraagt Calvo zich tot slot af.