Over Joris

Joris Giebens, gemeenteraadslid in Antwerpen.
Joris Giebens, 48 jaar, woont met zijn echtgenote Hilde en zijn kinderen Emma en Dries in Antwerpen Noord.
In de vorige bestuursperiode (2006-2012) was hij districtsschepen in het district Antwerpen.
In de jobs die hij tot nu toe uitoefende bij verschillende overheden is de zorg voor een goede ruimtelijke ordening en het behoud van ons onroerend erfgoed nooit veraf geweest.
Joris heeft een diploma van licentiaat in de rechten op zak.
Naast gemeenteraadslid, ambtenaar en huisvader is hij ook nog bestuurder bij de autonome gemeentebedrijven Vespa en Stadsplanning.
Van 1995 tot 2001 was hij al eens districtsraadslid voor de toenmalige Volksunie.  In die partij was hij actief sinds de verkiezingsdag van 24 november 1991.
Bij het uiteenvallen van de Volksunie werd, na enige aarzeling, actief bij Spirit en SLP.
Eind 2009 sloegen Groen! en SLP de handen in mekaar om samen een vierde stroming in politiek Vlaanderen vorm te geven.
Joris Giebens besliste  om ook mee te stappen in deze integratiebeweging en engageerde zich bij Groen! 
Joris Giebens : ‘Ik ben politiek actief geworden als reactie op zwarte zondag in 1991, de doorbraak van het Vlaams Blok.  Bij Groen! vind ik de waarden en ideeën terug waarvoor ik in mijn politiek bestaan al die tijd  mee heb gevochten : een eerlijke en open manier om aan politiek te doen, een oprechte inzet voor het welzijn van de mensen en een bekommernis voor de allerzwaksten in de samenleving.  Daarom ondersteun ik de integratie van SLP en Groen! voor de volle 100 %.’